wtorek, 24 września 2013

Spłata kredytu studenckiego - 5 sposobów na umorzenie i zawieszenie

Preferencyjne Kredyty Studenckie, z niezrozumiałych dla mnie powodów, dziś są mało popularne. Ale jeszcze parę lat temu sięgało po nie po rokrocznie 20-25 tysięcy studentów. W tym roku kończy mi się karencja i rozpocznę spłacać kredyt. Pewnie część z Was ta sprawa również dotyczy.

Oprocentowanie kredytu studenckiego wynosi połowę stopy redyskonta weksli NBP. Na dzień dzisiejszy jest to zaledwie 1,375% rocznie (aktualne wartości stóp procentowych znajdziesz na stronie nbp.pl). Ponadto odsetki są zamrożone przez całe studia oraz dwa lata po ich ukończeniu. Dzięki czemu RRSO jest jeszcze niższa.

O kredytach studenckich pisałem już dwukrotnie na blogu. Uważam go za dobry kredyt, czyli taki, który warto zaciągnąć. Przeczytaj Czy warto wziąć kredyt studencki...

Poniżej przedstawiam 5 sposobów na umorzenie i zawieszenie spłaty rat kredytu studenckiego.

1. Dla 5% najlepszych absolwentów każdego rocznika.
Studenci, którzy ukończą uczelnię w grupie 5% najlepszych absolwentów w danym roku akademickim mogą uzyskać umorzenie 20% wartości kredytu studenckiego. Szczegóły powinien określić rektor danej uczelni w odpowiednim zarządzeniu.

2. Komisja do spraw Pożyczek i Kredytów Studenckich.
Ma prawo umorzyć część lub całość kredytu studenckiego, w przypadku udokumentowanej trwałej utraty zdolności do spłaty zobowiązań i trudnej sytuacji życiowej.

3. Brak prawnych możliwości.
Umarza kredyt studencki w przypadku braku prawnych możliwości dochodzenia roszczeń lub w przypadku śmierci kredytobiorcy.

4. Zmniejszenie raty.
Na pisemny wniosek bank może zmniejszyć wysokość raty do 20% miesięcznego dochodu kredytobiorcy, przez maksymalnie 6 miesięcy.

5. Zawieszenie ze względu na wypadek losowy.
W wyjątkowej sytuacji losowej (np. utraty pracy) kredytobiorca może zwrócić się do banku z wnioskiem o czasowe zawieszenie spłat, maksymalnie na 12 miesięcy.

5 komentarzy:

 1. Punkt trzeci jest ciekawy, czy możesz rozwinąć?

  OdpowiedzUsuń
 2. Nie jestem prawnikiem, ale chodzi tu chyba o termin zupełnie prawniczy "brak prawnych możliwości dochodzenia roszczeń" i pewnie prawnik by to najlepiej wytłumaczyl.

  OdpowiedzUsuń
 3. Dość konkretnie napisanie i zwięźle :) rozwinąłbym tylko trudną sytuacje życiową > Przez trudną sytuację życiową, rozumie się udokumentowaną przez ośrodek pomocy społecznej sytuację kredytobiorcy i członków jego rodziny, w której spełnione są przesłanki uzasadniające korzystanie ze świadczeń z systemu pomocy społecznej, albo trudną sytuację materialną wynikającą z przypadku losowego powodującego długotrwałą utratę zdolności do spłaty zobowiązań, w szczególności: choroby kredytobiorcy lub członka jego rodziny, konieczności sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny, szkody spowodowanej przez pożar, powódź lub inną katastrofę.

  pisałem także o tym u siebie na www.kredyt.info

  pozdrawiam Autora :)

  OdpowiedzUsuń
 4. co z okresem karencji jeżeli student "nie wyrobi się" z obroną i będzie się bronił z kolejnym rocznikiem?

  OdpowiedzUsuń
 5. Szczerze mówiąc nie wiem. Trzeba dopytać w banku lub ministerstwie. KS zaczyna sie spłacać w ciągu dwóch lat po ukończeniu studiów. Ale w przypadku przerwania studiów, spłata zaczyna się od razu.

  OdpowiedzUsuń

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.