poniedziałek, 2 września 2013

7 płatnych funkcji społecznych

Chcesz trochę dorobić do domowego budżetu i lubisz działalność społeczną? Poniżej przedstawiam listę siedmiu funkcji społecznych, za wykonywanie których otrzymasz nieopodatkowaną dietę lub wynagrodzenie ryczałtowe od kilkudziesięciu do ponad tysiąca złotych.

400-1000 zł miesięcznie, Przewodniczący Zarządu Dzielnic (Sołtys) - stoi na czele jednostki pomocniczej gminy. Wybory co rady dzielnic odbywają się na podobnych zasadach co wybory samorządowe. Na pierwszym posiedzeniu rada wybiera ze swojego grona osoby funkcyjne, w tym przewodniczącego zarządu, który kieruje jego pracami. Wysokość diety przewodniczącego zarządu dzielnicy/sołtysa ustala rada gminy.

300-600 zł miesięcznie, Członek Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej - organ nadzorczy w spółdzielni mieszkaniowej. Członkowie są wybierani na walnych zebraniach spośród członków spółdzielni.

100-1200 zł miesięcznie, Członek Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - z definicji zajmuje się sprawami osób z problemem alkoholowym, kontrolą punktów sprzedaży alkoholu. Skład komisji powołuje wójt/burmistrz/prezydent. Aby zostać członkiem wystarczy ukończyć dowolne szkolenie dot. profilaktyki alkoholowej.

100-300 zł za posiedzenie, Członek organu Izby Rolniczej - wysokość diet ustala Walne Zgromadzenie Izby Rolniczej. Aby zostać członkiem izby, trzeba być płatnikiem podatku rolnego. Każda gmina przekazuje 2% z podatku rolnego na działalność izby rolniczej.

37-75 zł od sprawy/miesięcznie, Społeczny Kurator Sądowy - aby nim zostać, należy mieć wykształcenie średnie, nieposzlakowana opinię i doświadczenie w pracy z dziedziny pedagogiki, prawa, psychologii i pokrewnych. Na kuratora społecznego powołuje prezes sądu rejonowego po zasięgnięciu opinii kierownika zespołu kuratorskiej służby przy tym sądzie do którego ma być przyjęty kurator społeczny. Otrzymuje zwrot kosztów - ryczałt za poniesione wydatki (od 37 do 75 zł miesięcznie za każdy sprawowany dozór i nadzór) oraz wynagrodzenie za każdy przeprowadzony wywiad środowiskowy.

160 zł jednorazowo, Członek Obwodowej Komisji Wyborczej - dieta jednorazowa, przyznawana za pracę w dniu wyborów. Zadaniem członków obwodowej komisji wyborczej jest przeprowadzenie głosowania oraz ustalenia jego wyników. Kandydatów na członków komisji zgłaszają komitety wyborcze.

66,44 zł brutto od rozprawy, Ławnik sądowy - rada gminy powołuje ławników sądowych w liczbie określonej przez prezesa sądu rejonowego. Praca ławnika polega na uczestniczeniu w rozpatrywaniu spraw sądowych I instancji. Może nim zostać osoba z wykształceniem min. średnim, w wieku 30-70 lat, o nieskazitelnym charakterze, pracująca lub mieszkająca w danym miejscu co najmniej od roku. Za udział w rozprawach przysługuje dzień wolny w pracy (bez wynagrodzenia) oraz rekompensata pieniężna.

1 komentarz:

  1. Byłem w radzie nadzorczej spółdzielni, ale w naszym przypadku to była funkcja społeczna. Nikt z 7 osób nie pobierał żadnego wynagrodzenia.

    OdpowiedzUsuń

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.